16. indiana jones

Dostala se ke mně
zpráva, že ve Studénce pobýval legendární Indian Jones. Podle starých pamětí zde hledal ztracený poklad ukrytý nacisty před
koncem druhé světové války. Ve starých záznamech je uvedeno, že své hledání
započal v místech, kde kdysi stál starý kryt – dnes stojí na jeho místě
koupaliště. Podle dochovaných materiálů nechal Indy na tomto místě zprávu o
tom, kde poklad leží. Tuto zprávu obdrželi staří i noví členové zálesáku, a tak
jsme se společně na ono místo vydali, připravili jsme se na to, že bychom mohli
jít i pěkný kus cesty a proto jsme si pořídili bicykle. Sraz jsme si dohodli na
dopolední hodinu, možná kvůli počasí se nás tam sešlo málo, ale dost na to
abychom poklad objevili. Po krátkém prozkoumání, jsme našli první zprávu, která
nás zavedla ke starému kinu, ale tam taky nic zvláštního nebylo jen zpráva, kde
máme hledat dál, a tak jsme putovali. Občas byli zprávy zašifrované, ale když
jsme dali hlavy dohromady, tak jsme jí vyluštili. Také cesta byla místy dosti
obtížná popadané stromy, nám zatarasili cestu, a tak jsme museli kola přenášet
a jít pěšky. Už nám ubývali síly, a v tom jsem uviděli, známé tváře, které
drželi jídlo, našim úkolem bylo rozdělat oheň a opéct špekáčky. Stále jsme
neměli poklad, a tak posilněni jsme se vydali hledat dál. Projeli jsme ještě
poměrně velký kus cesty a pak konečně jsme dorazili na ono místo, které Indy
označil za místo s pokladem, tak jsme sesedli z kol, a začlo hledání.
Po pořádném prozkoumání  okolí, jsme
poklad objevili na vysokém stromě, tam se vyšplhal náš nejvyšší člověk a mohli
jsme se radovat z úlovku, byl to krásný zážitek a krásná projížďka po
okolí studénky
J