den země 21. – 22.04.2005

Dnes všichni slaví Den Země. V tento den se  snažíme docílit toho, aby naše životní prostředí bylo čisté a neškodilo našemu zdraví.

O půl druhé jsme se sešli na školním dvoře, kde jsme si odložili  věci  na přenocování. Zanedlouho přišel námi očekávaný pan učitel Radovan. Sdělil nám důležité pokyny o odpoledním programu, který nás čeká.

Kolem čtrnácté hodiny jsme se vydali sázet stromky k Vražednému pobřeží. Nejdříve jsme ušlapali trávu, která by zabírala místo mladým stromkům. Poté jsme začali se sázením. Práci jsme si rozdělili tak, aby nikdo nelenošil. Práce ubíhala tak rychle, že jsme ztratili pojem o čase. Než jsme se vrátili zpět, bylo už po páté hodině.

Po chvíli odpočinku jsme se rozdělili do předem určených skupin a pustili jsme se do velmi zábavné hry. Jakmile se hra uchýlila ke konci, šel se první stupeň ubytovat a část druhého stupně si společně s pátými ročníky šla zahrát další hru. Jelikož první stupeň už hodoval u ohně, přišla řada i na naše věci, abychom je začali vybalovat. Konečně přišla ta nejlepší a nejzábavnější hra z celého večera „ HON NA TARZANA “. Odebrali jsme se k ohni, kde hrála kytara a basa. Všichni jsme se dostávali do nálady, která zpívala sama.

Kolem druhé hodiny jsme se všichni odebrali na kutě. V noci byl místy slyšet jemný šepot velkých harantů.

Ráno po neblahém probuzení jsme se pustili opět do práce a přípravy snídaně. Po vydatné snídani jsme začali s přípravami her pro dnešní pracanty. Hry se všem líbily, a tak jsme po částečném vyhlášení odešli spokojeně domů.

Kvaska a Kačaba