dračák 13 – ohrada 07. – 09.12.2007

            Když jsem hledal v knihovnách prastaré university kouzel nějaké informace o době vévodkyně Silmerin a jejich hrdiných družinících, nalezl jsem bíle místo v zápiscích kronikářů. Ta věc mě zaujala a já hledal hloub a hloub a když už mě opouštěla naděje, nalezl jsem mezi roztranými kronikami a svitky několik zmínek. Byli to svědectví lidí, kteří v té době žili a události viděli na vlastní oči. Seřadil jsem je podle času, kdy se odehrály. Snažil jsem se hledat dale ale jiné zpravy byly zničeny. I přes mé snažení bude tato část dějin hraniční provincie i nadále opředen tajemstvím. 

                                                                                                    Urbik – tvůrce

 

 

            ,,Jednou za třista let otevře se brána. Na okamih. Do sféry třinácté. Ten, kdož ovládá magii prastarou, ucítí. Ten kdož mistrem magie temné jest, využít vztupu do třinácté sféry může´´

                                      Maya Ytilin, velmistryně theurgé university čtyř věží, zasvěcená šesti 

 

            ,,Je tomu pár týdnů co temní elfové někde v orklandu otevřeli východ z podzemí a rozeslali své špehy do krajů pod sluncem. První co zprávy co jsem dostal od svých zdrojů, nebyly příliš potěšujcí. Hlásili mi, že se temní elfové spojili se skřety vlčího klanu. Obával jsem se, že z toho spojenectví nevznikne nic dobrého a měl jsem pravdu. Když jsem ho poprvé uviděl, šel mi mráz po zádech. Gháš volali skřeti. Ghaš jako oheň. ´´

                                      Kolík Aťsepicnu, počestný obchodník a oddany služebník vévodkyně

 

            ,,Střet byl nevyhnutelný. Rytíř Sigmar musel zabránit tomu, aby skřeti a temní elfové ziskali rozhodujcí výhodu. Sigmar vedl své voje do orklandu , aby se utkal s vojskem temnot. Na hranici se rytíř poprvé setkal s Ghášem a jeho služebníky. Dvakrát se střetly armády na stráni nad pevností vévodkyně. Zem pokryla jak krev černá tak rudá, síla kouzel vyvolaných v bitvě zustávala ve vduchu ještě několik let poté. Bitva na Stráni skončila porážkou lidí.´´

                                                                 Miko Arthorius kronikář

 

Cítil jsem to, cítil jsme, že tolik magie na jednom mistě je velký zdroj síly, už kdy jsem bojoval v bitvě na Stráni. Navštívil jsem sféry a našel jsem to co jsem  hledal. Informace.

Čarodejka temných elfů a šaman vlčího klanu spoutali sílu volé magie a otevřeli portál. To však nepočítali s tím, že v řadách armády dobra bude i nějaký theurg. Jeden tam byl. Já.

Sledovali jsem temnou družinu přes portály a napadli je ve chvíli, kdy to nečekali. To co jsme vyrvali z rukou mrvému škřetímu šamanu mi vyrazilo dech. Získali jsme mocný artefakt z dávnych času války prastarých elfů a démonů chaosu. Získali jsem dýku Lovce démonů.

Smál jsem se, když jsem viděl výrazy skřetích velitelů. Civěli na démona, kterého jsem vyvolal z dýky. Civěli na vlastní smrt.

                                                                  Theur Krále Serafa  

 

Poslední střet, teď známí jako bitva u bran byl rychlí. Démon, kterého náš theurg vyvolal vnesl mezi řady temné armády chaos a smrt. Neviděl jse, jít Gháše k zemi ale nenašli jsme jeho tělo. Někteří vojáci tvrdí, že viděli samotnou Smrt jak Gháše probodaného mnohými ranami odvádí z bitvy. Bylo to velké vítěztví.

                                                       rytíř Sigmar, velitel vojů vévodkyně Silmerin,  rytíř naděje