Kalevala 2015

„Opravdový bohatýr neudělá nic ukvapeně, nýbrž jedná vždy s rozvahou. Bohatýr se smrti neleká a pohrdá nebezpečím. Jen baby mají strach, nikdy bohatýr, i když je slabý.“ A kdo že je vlastně ten bohatýr ?

To přijeli zjistit členové zálesáckého střediska CH.A.O.S. na každoroční pobyt na svou základnu v okolí Bílovce. Tentokrát pro ně byl připraven program inspirovaný finskými národními pověstmi, ve kterých kromě rozlehlých zamrzlých plání vystupují i udatní hrdinové – bohatýři. Stát se jedním z nich vyžaduje mnoho úsilí a vytrvalosti, ale bohatýři z finské vesnice Kalevala dali mladým zálesákům šanci a rozhodli se udělit bohatýrský titul těm, kteří si v jejich několikadenním výcviku povedou nejlépe. Součástí výcviku byly nejen tradiční dovednosti jako lukostřelba a práce se dřevem, ale i kreslení obrazů a hraní divadla. Večery byly věnovány výuce finského jazyka a zpěvu finských národních písní (samozřejmě v originále), po setmění následoval tvrdý výcvik v kontaktním boji s příznačným názvem „Kruh smrti“. I když nás letos překvapilo nebývalé vedro, lehce jsme si s ním poradili v rozličných vodních hrách a při návštěvě nedaleké přehrady i přírodního koupaliště v Tošovicích. Poslední dny výcviku strávili budoucí bohatýři na cestě do podzemní říše Tuonely, aby dokázali, že se opravdu ničeho nebojí. Po návratu byli nejlepší zálesáci se vší poctou (a v lyžích) pasováni za přítomnosti losa na bohatýry a vše bylo zakončeno velkolepou oslavou trvající (jak je místním zvykem) až do rána.

Náš zálesácký pobyt jsme si všichni jako vždy moc užili a věřím, že na něj budeme rádi vzpomínat. A vy, kteří jste nedosáhli na bohatýrský titul, nezoufejte, protože: „Zahálčivý lenoch může být přiveden do rozpaků, ne však bohatýr, byť ne nejlepší, ba ani hrdina !“

 

Bobeš