latviernské vévodství

 

Na okraji tohoto království, v horách na hranici s obávaným Orclandem, leží malé vévodství, jehož hlavním posláním je ochrana před touto hrozbou. 

            Vévodství Latviern je před okolním světem kryto ze tří stran strmými horami, s věčně ledovými vrcholky, které pozvolna přecházejí v hluboká úrodná údolí zásobená prudkým tokem řeky Spěchanky. A právě u její délty vznikl tajemný Gentský mokřad, v jehož srdci je skryto šlechtické sídlo, které rod de Nardis už odpradávna dědí. Gentský mokřad skýtá, díky své neprostupnosti a tradovaným ponurým zkazkám, dokonalé útočiště pro provozování magie Světla i Tmy, avšak de Nardisové, až na pár výjimek, dávali vždy přednost Bílé magii. A v jejím duchu vede i Vévodkyně Silmerin de Nardis svůj boj s Orclandem, surovým, nehostinným a Černou magií prolezlým sousedem království. Odtud jsou směřovány nejmohutnější útoky Zla na hraniční pevnosti a věže, tady nedobrovolně odevzdávají své životy do rukou SMRTĚ mnozí hrdinní dobrodruhové, zde také nejvíce uhasínají černá srdce skřetů. Zásluhu na tom má Silmerin a jí najatá družina, kterou tvoří lidé, elfové i tupí barbaři, pokoutní alchymisté, rozvážní hraničáři, učení mágové i stateční bojovníci. Díky těmto odvážlivcům se daří udržet skřety a jejich spojence dále od bezbranných poddaných na severní hranici království.