Les mocnosti

Les
Mocnosti

 

Mocnost
se pohnula. Přiblížila se k našim světům a Les znovu otevírá své záhadné
brány, aby tak vpustil do svého lůna ctnostné rytíře, podlé lapky či
mírumilovné kněžky a kněží, a v neposlední řadě také bytosti
z jiných, nám ne až tak dobře známých, světů. Není vyloučeno, že Mocnost
na tom má svůj zájem, stejně tak Lapený, který je v Lese Mocnosti již po
mnoho nekonečných dní a se záhadně získanými vědomostmi odpovídá na otázky
poutníků.

Avšak
každý, kdo do Lesa vstoupí, má svůj cíl. Donést vzácné předměty zpět do svých
světů, pomstu za krev předků, najít cestu zpět domů, zabránit mocnostem zla
vpustit na svět démony, či naopak pomoci nečistým bohům získat nové uctívače.
Úkoly jednotlivých poutníků jsou tedy rozdílné. Jedna věc je ale spojuje ?
žádné z těchto poslání není tak snadné splnit. Neb v cizím kraji,
plném cizích lidí a bytostí, zákeřných pletich a her, není tak lehké se
pohybovat. Je ten přede mnou přítel či nepřítel? Schovat se, bojovat nebo
raději utéci? Když už se s někým střetnete, nikdo nechce ukázat svou
pravou tvář. Lži a hádanky provázejí odpovědi na jednoduché otázky. A ať už je
rozhodnutí putovat sám, či se s někým spojit jakékoli, hlavní je cíl, se
kterým se každý v Lese Mocnosti zjevil. Po bližším zkoumání okolí se
dobrodruzi dozvědí, že Les ukrývá i podivná místa ve tvaru kruhů, jež přitahují
jejich pozornost svými pozoruhodnými vlastnostmi. Při přiblížení ke každému
z nich, vám Les tichounce našeptá, co je třeba dělat. V kruhu boje
například musí poutník zakřičet výzvu k boji a při vyhraném souboji
dostane za svou odvahu příslušnou odměnu. V kruhu perutí poutník zase
prokáže své znalosti ptactva, a pokud donese správné odpovědi do kruhu
k Lapenému, může od něj dostat vzácné zlaťáky. Jsou zde také důležité
kruhy, které mohou pomoci s orientací po neznámém Lese. Avšak aby se
poutník dozvěděl, kudy se vydat a co musí udělat pro to, aby svůj úkol splnil,
musel projevit svůj bystrý rozum, jelikož některé písemné poznámky byly skryty
v důmyslné šifře. Pak jej čekala další nelehká úloha dostávat se rozlehlým
Lesem na místa, jež musel navštívit, aby se kupříkladu naučil znalost ohně či
hvězd nebo také získal zlaťáky a drahé kamení. Pokud se někomu podařilo splnit
svůj úkol ještě pře tím, než se brány lesa uzavřely, vrátil se svou branou
nazpět, nebo cizí branou do jiného světa.

Závěrem
lze říci, že ne všichni skončili šťastně a ne všichni skončili špatně. Ne všem
se podařilo tuto výpravu přežít. Avšak nikdo nezapomene na čas, který
v tajemném lese strávil.

Deri