Studénecký detektiv – případ Atlas

Akce Studénecký detektiv proběhla v sobotu 16.2.2019 ve Studénce. Měli jsme za úkol dojít na místa
podle fotek. Na místě jsme našli papírek, na kterém bylo napsáno jaké písmeno je jaké číslo. Byly
celkem dvě trasy, delší a kratší. Všechno jsme si zapisovali do tabulky, kde nám následně vyšli
rozšifrované poznámky pana Pažouta a on mohl vydat nový zeměpisný atlas.

Kačííí