Historie


Myšlenka stvoření zálesáckého střediska CHAOS ve Studénce se zrodila v několika osvícených hlavách (Johny + Jack + Borek) někdy v zimě roku 1989 po zkušenosti ze zálesáckého pobytu na Komáří louce (komáři jsou zkrátka všude). Tato myšlenka se však brzy proměnila v nezlomnou realitu, když dne 1. 2. 1990 došlo k zaregistrování zálesácké organizace pod Svazarm ve Studénce. CHAOS vypuknul (proč zrovna CHAOS, to si ještě musíme vzpomenout, ale o tom později). Začala krátká spolupráce s brněnskou organizací Zálesák – Československý svaz pro pobyt v přírodě, která však byla vlivem osudového vývoje a shluku několika nezvratných náhod přerušena, neboť výše jmenovaná brněnská organizace odmítla náš CHAOS dne 17. 10. 1990 pod sebe zaregistrovat. CHAOS v tom ale nebyl sám a něco už tušil dopředu, a tak ve dnech 13. – 14. 10. 1990 proběhla na Choustníku (neptejte se mě, kde to je) „tajná“ jednání na nemezinárodní (tudíž domácí) úrovni ještě s dalšími zálesáckými středisky (i středisko Bratislava 1), která čekal stejný osud jako CHAOS. Běh dějin je nevyzpytatelný, proto není divu, že na základě těchto „spikleneckých“ jednání vznikla nová organizace s názvem ČESKOSLOVENSKÝ ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě (podobnost názvu s předešlou organizací je čistě náhodná :)). Registrace této novotou vonící organizace proběhla u Ministerstva vnitra ČR dne 12. 3. 1991. A bylo to. Pro CHAOS nastal zlomový okamžik – Ústřední rada této organizace (mimochodem je také v Brně) dne 3. 7. 1991 přiznala registraci nejen středisku ČsZ Studénka (= CHAOS), ale i střediskům ČsZ Ždánice a ČsZ Uherské Hradiště. Během dalších let vzala tato organizace pod svá ochranná křídla ještě další střediska (naposledy středisko Čsz Štramberk – letošního roku 2002). Aby to bylo všem jasné : CHAOS patří pod organizaci ČESKOSLOVENSKÝ ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě. Důležitým momentem v této pohnuté minulosti bylo i usnesení 1. řádného sněmu ČsZ (ČsZ = Československý zálesák, abyste rozuměli) konaného 25. 9. 1993 v Brně – Holáskách, na kterém došlo k mnoha velepotřebným a velenutným rozhodnutím, aby šel chod organizace jako na drátkách.

A co se dělo s CHAOSem? Na jaře 1990 byl pod CHAOSem (vedl Johny) vytvořen dětský oddíl VPŘED (vedl Folťa) a v létě se konal tábor na Zálužné. Hezké že? 20. 4. 1992 se starší ročníky z VPŘEDu vydělily a zrodil se Černý oddíl SAGAMOR . Chod CHAOSu se zdál celkem poklidný, ale někde v zákoutí číhala zákeřná krize, která spatřila světlo světa po létě roku 1995, kdy náčelník VPŘEDu Folťa spálil na výročním ohni svůj šátek. VPŘED sice zanikl, ale jak všichni dobře ví – CHAOS JE VĚČNÝ, a tak od roku 1996 stále pokračoval pod neohroženým náčelníkem Johnym, který jeho slávu opět pozvednul k nebesům. Tak to bylo až do nedávných dnů, kdy se roku 2002 stalo novou (velmi nezkušenou) náčelnicí Kvítko. Pak se však kvůli rodičovským povinnostem stala náčelnicí Evča, a to začátkem roku 2010. Ta byla taky vytížena, a tak se tohoto žezla chopila koncem roku 2011 Špačka, která abdikovala na konci roku 2015. Od roku 2016 se novým náčelníkem navzdory jejímu překvapení stává opět Kvítko, po níž to v roce 2018 přebírá Golďák.

 

Co ještě dodat? CHAOS je (mimo jiné, na co si teď nemůžeme vzpomenout) především název jednoho specifického místa, které se až do roku 2001 ukrývalo v kopcích Veřovic, avšak vlivem neskutečné nepřízně osudu a lidské potřeby ničit, je tamější flek už jen bolestnou vzpomínkou. Náhradou je od roku 2002 nové místo u Budišova nad Budišovkou. Původní CHAOSácký flek byl nalezen Johnym někdy v kruté a třeskuté zimě na přelomu roku 1989/1990. Ze začátku se zde každý rok na podzim setkávala parta zálesáckých nadšenců, později k tomu přibyly oslavy narozenin, výroční ohně, vítaní jara a další mimořádné akce.