13. pohádkový les

Udatní
rekové i sličné panny, poslechněte nyní příběh, jak magický les též vzniknout
může, a co vše okolo odehrává se.

Tento
náš příběh se odehrál léta Páně 5. září 2010, kdy prolínáním dračích žil
procházejících pod kontinenty došlo ke vzniku magické nestability, jež umožnila
vzniku magického lesa. Jedinou možností bylo vycvičit statečné, kteří by svým
průchodem skrz les opět vrátili dračím žilám jejich původní směr a tím les
uzavřeli. I spojil místní pán povinnost s veselím, a svolal proto velký
rytířský turnaj, aby se našel nový učitel pro jeho rekruty. Turnaj probíhal pod
přísným a moudrým vedením pana správce. Schopnosti uchazečů byly prověřeny až
na samé dno jejich sil, první, kdo vzdal nástrahy turnaje, byl místní sedlák,
který nepřenesl přes srdce zničení svého cepu. Další, kdo odpadl, lépe řečeno
byl vyloučen,byl žoldák Vito. Ten za srdceryvného projevu dokonce sliboval
pomstu. No a mezi zbylými dvěma – rytířem Sigmarem a hrabětem Von Papenhajm
nastala remíza. Proto rozhodl se místní pán, že velitelé výcviku budou dva.
Nyní dlouho probíhal výcvik nových rekrutů. Ti museli prokázat jak to, že jsou
schopni bojovat, tak i obratnost, inteligenci, a dokonce i hravost. Celé
odpoledne zpříjemňoval svými žerty klaun. Když místní pán uznal, že jsou
rekruti již dost připraveni, začal je vysílat do lesa. Mnozí zklamali a zbaběle
prchli, ovšem větší část prošla les hrdě a splnila svůj úkol. Na závěr a oslavu
přizval pán kejklíře s ohněm, a ti zakončili tento den svým výstupem.

A
závěrem, věřte mi, já tam byla, jedla, pila, dlouho se veselila.

Ondera

Ps:
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili a pomohli, ať už při scénce, anebo při
hrách pro děti.