20. kunín

Jednoho ne příliš krásného dne 8.5. 2010 se pár nadšenců
vydalo do Kunína, aby zhlédlo rekonstrukci bitvy ?Bitva o město Crema roku
1160?. Ze začátku byly pro nás připraveny rytířské turnaje na koních, poté
vyřazovací turnaj o to, kdo povede armádu na město Cremu. V něm zvítězil císař Fridrich Barbarossa (Rudovous),
který se pak objevil v čele vojska. Při dobývaní města Barbarossa využíval
obyčejné sedláky jako živé štíty. V boji se objevil i katapult, který
se  však 
zlomil a byl nefunkční. V bitvě jsme také mohli zahlédnout námi
známou Kiki, která byla obyčejná děvečka a sloužila v ní jako štít, a Koliho,
který byl udatný rytíř ve vojsku Barbarossy.Po dlouhém a tvrdém boji Barbarossa
zvítězil a Cremu dobyl.

Po bitvě byl ještě k vidění souboj
rytířů  – všichni proti všem. Měli jsme
zde možnost zastřílet si z luku, koupit si různé kůže a kožené věci a
prohlédnout si mnoho dalších stánků.

 

Okun