20 let CHAOSu

20 LET CHAOSu

Uběhlo již 20 let od chvíle, co se v hlavách několika nadšenců zrodila myšlenka založit ve Studénce zálesácké středisko. A proto, že nemnozí současní zálesáci znají celou jeho bohatou historii, sešli se na srubu o víkendu 15.?17. 10. 2010 jeho současní i bývalí členové, aby společně zavzpomínali na skromné počátky, významné akce, vandry a tábory, také na kamarády, kteří za tu dlouhou dobu řadami střediska prošli, a na spoustu dalších věcí. Samozřejmě nechyběly staré kroniky, cancáky, vlajky, fotky z táborů a akcí. V programu akce
nechybělo trochu práce, a komu při ní vyhládlo, zahnal hlad gulášem nebo čerstvě vyuzenými klobáskami. U večerního táboráku, zahájeného tradičně ?Vlajkou?, došlo i na ocenění bývalých náčelníků. Další program zpestřila mimo tradičních písní a kytary také ohňová šou a závěrečný ohňostroj. I počasí se vyvedlo, a tak se posezení u ohně protáhlo až do brzkých ranních hodin. Nedělní východ slunce pak zahájil další dvacítku. Co dodat. Snad jen dík všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli a přispěli tak k důstojné oslavě dvacátých narozenin CHAOSu. Uvidíme se za dalších 20 let na dalších kulatinách. AHOJ.

zapsal
Starý Wetchec