hozená rukavička 13. – 14.10.2006

Na tento pochod jsme se vydali 13.10.2006.Všichni jsme se těšili, a tak už ve vlaku jsme sršeli vtipem. Když jsme dojeli na nádraží do Hodonína, pomalu jsme se vydali na cestu do nedaleké klubovny. Poté, co jsme tam došli a všichni nás radostně uvítali, jsme šli vybalit věci, které pro pochod nebyli nutné. No a potom jsme vyrazili. Šli jsme jako předposlední, ale protože jsme už od začátku volili ostré tempo, brzo jsme se prorazili dopředu. Než jsme našli naši první kontrolku, tak nám to celkem trvalo, nakonec jsme k ní dorazili a zjistili jsme, že jsme k ní došli z úplně jiné strany, než jsme měli. A tak jsme se museli vrátit pro azimut, který nás k té kontrolce měl zavést. Jako první kontrolka bylo přelézt „opičí dráhu“ přes potok .Dostali jsme pokyny a vyrazili dál. Mezi další kontrolky patřily např.střílení ze vzduchovky, přepálení provázku aj. Nakonec jsme všichni unavení a s blbou náladou došli k poslední kontrolce. Byli jsme teď druzí a šlo nám o vítězství. Posledních pár kilometrů se šlo v lese a pak chvíli ve městě. Když se před námi objevila klubovna, všichni jsme radostí začali utíkat. Skončili jsme druzí. Domů jsme jeli vlakem a s dobrým pocitem, že jsme překonali 50km trasu.

kachněn