Podzimní setkání zálesáckých oddílů 2017

Jednou jsme tak seděly na letní zálesácké akci u ohýnku a říkaly si s Hančou, že by bylo hezké vidět naše staré známé a také nové zálesáky z jiných středisek. Tušily jsme, že to bude náročné, ale rozhodly jsme se jít do toho a zorganizovat tak Podzimní setkání 2017.

Vše se odehrálo o podzimních prázdninách 26. – 29. 10.2017 na Základní škole Sjednocení ve Studénce. Studeňáci dorazili na místo určení jako první, aby mohli přivítat ostatní střediska. V hojném počtu za námi dorazilo zálesácké středisko Přerov, z veliké dálky přijelo auty středisko z Nové Paky a nakonec vlak dovezl i zálesáky z Dambořic.

Na programu byla spousta her, seznamování se s novými členy jednotlivých středisek a také poznání krás Studénky. Hned ve čtvrtek po příjezdu účastníků se šlo na Jarošův statek, kde si každý mohl vyzkoušet čištění poníků, povozit se na nich i na koních a podívat se i na další zvířátka. Po cestě zpátky proběhla soutěž ve sběru 10 razítek různých firem. Ty nejrychlejší skupiny čekala sladká odměna. Večer se šlo na letní stadion, kde se hrály hry s barevnými světýlky, a pak se pokračovalo v tělocvičně. Samozřejmě nemohla chybět oblíbená záchranná vybíjená s míčem.

Druhý den se velmi brzy vstávalo, jelikož jsme jeli vláčkem motoráčkem do Kopřivnice. Bohužel nám počasí nepřálo, tudíž jsme se podívali pouze do muzea Tatra. Odpolední procházka po vyhlídkách a rozhlednách v okolí Kopřivnice se nekonala. Proto všichni po prohlídce muzea nasedli opět na vlak a jeli zpět do Studénky. Jelikož stále pršelo, hráli jsme hry v tělocvičně. K večeru se počasí udobřilo, a tak se šly hrát akční hry ven.

V sobotu dopoledne se zálesáci rozdělili na tři skupiny. Jedni se šli vyřádit do bazénu, druzí kouleli koulemi na bowlingové dráze a třetí si vyzkoušeli své svaly na horolezecké stěně. Postupně se všichni vystřídali u všech aktivit. Po obědě následovala procházka až na studénecký „radar“, kde jsme zhlédli výcvik dvou krásných a především šikovných psů. Viděli jsme ukázněnou poslušnost a také hravé zdolávání překážek. Cvičitelky a pejsky jsme odměnili potleskem. Dále jsme pokračovali do zámecké zahrady. V klubovně u krbu jsme se rychle ohřáli, snědli svačinu a rozdělili se do skupin. Po celé zámecké zahradě bylo rozmístěno mnoho kontrolek, např. šifry, uzly, střelba se vzduchovky, foukačky a luku, hod na cíl, jezení zelí na čas apod. Po splnění všech úkolů jsme se odebrali zpět do školy, kde nás čekala úžasná večeře. Po ní zálesáci malí i velcí poznávali vycpaná zvířata, aby se jim trochu zapotily mozkové závity. Večer bylo vyhodnocení kontrolek i poznávačky a slavnostní zakončení s předáním upomínkových listů.

V neděli proběhlo rozloučení a postupný odjezd všech účastníků z této, doufám, vydařené akce. Chtěla bych poděkovat všem 80 účastníkům! Takové množství zálesáků jsme ani nečekali, ale moc nás potěšilo. Doufám, že příště se této tradiční akce zhostí další středisko, abychom se mohli opět vidět, a strávit tak krásné chvíle obklopeni přáteli.

Je třeba vyzdvihnout práci všech organizátorů, kteří pomáhali s přípravou a uskutečněním této akce, neboť bez nich by to nešlo. Děkuji i kuchaři a jeho pomocníkům, kteří dokázali zaplnit hladová bříška.

Akce byla podpořena grantem města Studénky.

Kačaba, člen zálesáckého střediska CH.A.O.S. Studénka