Víkendovka 2

Dne 6. 12. 2013 jsme odjeli na mikulášskou víkendovku na téma mapy a zdravověda.
V pátek podvečer jsme si vyzkoušeli, jak se orientujeme v mapě a šifrách. Dostali jsme za úkol rozluštit 5 šifer, ke kterým jsme si mohly v okolí srubu najít nápovědu. Po vyčerpávajícím luštění jsme se s ostatními týmy shodli že to nezvládneme, a tak jsme to vzdali. Poté jsme si každou šifru zvlášť vysvětlily s vedoucíma, kteří tuto hru vyhráli. Nikdo z nás nečekal, že si pro nás vedoucí připravili další bojovou hru s názvem „Najdi Gergeho.“ Hledali jsme ho v lese, v houští a ostružiní a k tomu nám nepříjemně sněžilo a foukal vítr. Nakonec jsme ho ale našli v kopci přikrčeného za stromkem. V sobotu ráno jsme si prakticky vyzkoušeli pomoc zraněným osobám. Na začátku jsme museli přivolat záchranou službu, popsat jim kde se nacházíme a v jakém stavu je smyšlená zraněná osoba. Dále na nás čekal muž v bezvědomí, poté figurant, kterému jsme museli udělat nepřímou masáž srdce, nakonec jsme došli k ženě, která spadla ze stromu, krvácela z hlavy a byla v šoku.
Potom, abychom si odpočinuli, jsme si v lese uvařili čaj, a zahráli si hru „Hodnosti“. U bojovky „Najděte Gergeho“ jsme obdrželi obálku s šifrou, kterou když jsme rozluštili, tak jsme se dozvěděli, že možná přijde i Mikuláš. Těšili jsme se do té doby, než jsme zjistili, že Mikuláše, čerta a anděla musíme udělat my. Samozřejmě jsme si z toho udělali legraci, a jako čerty jsme dali holky a anděly představovali kluci ve složení : Mikuláš- Lentilka, čerti- Hanča, Míša a Sonička a andílci- Ondra, Honzík a Pavel. Při této aktivitě jsme poznali spoustu nových básniček a písniček, a dost jsme se pobavili. Po výborné večeři jsme vydražili spoustu cenných a užitečných věcí, jako třeba hřebíky ve spreji, blinkr na letadlo a další ve hře „Dražba“.
Najednou je tady neděle, a odjezd domů. Všem se nám tady líbilo, nikomu se nechtělo domů, ale všechno jednou končí a tak je u konce i naše víkendovka…

Hanča a Lentilka