Zálesácký pobyt – Zaklínač

9.   7. 2011, sobota, den první

Ráno po snídani jsme jako vesnická lůza přišli do Kaer Morhenu. Zde jsme začali
pracovat, abychom si mohli za vydělané peníze koupit zaklínačské vybavení ?
kápě a meče. Po vydatném obědě jsme se vydali s Bardem na obchůzku kolem Kaer
Morhen. Na obchůzce jsme poznali místní důležitá místa. Po cestě zpátky jsme
potkali renegáta (odpadlíka od zaklínačského cechu), kterého jsme zabili.
Jakmile jsme přišli zpět, byla večeře. Po večeři jsme si šli zahrát baseball.
Po příchodu do hradu nás přivítala zaklínačská rada. A po příjezdu velmistra
zaklínače jsme jím samým byli pasováni na učně Kaer Morhenu

Zapisovatelé
Danek, Veňa, Kača, Lucka

10. 7. 2011, neděle, den druhý

Při prvních paprscích slunce jsme se probudili a šli se proběhnout, protáhnout a
rozcvičit se, aby naše chrabré svaly nepraskly pod náporem bojů a výcviku. Z
každého cechu (Kaligrass a Elitas) se odebrali učni do učení. Někdo poznával
živly, někdo zase trénoval boj s mečem. Po kratší pauze a občerstvení jsme se
vydali na další výuku. Jenom hodinu poté se v lese odehrála velká bitva o
pevnosti, která nás velice vysílila, ale byla zábavná. Boj o pevnosti nás sice
shodil, ale my se nevzdáváme. Hráli jsme zábavné hry s vodou a oblékáním a
píchání do balónků poslepu. Zaklínači nám zaplatili za naše výhry. Po opečení
párků k večeři začíná noc ?

Zapisovatel

Kalina

11.7. 2011, pondělí, den třetí

Jako každé ráno jsme se všichni nasnídali, umyli a vydali se na další lekce, které
většina učedníků zvládla. Po vydatném obědě jsme se vydali na výpravu do lesa,
kde jsme měli za úkol přinést z magického lesa potřebné suroviny označené
červenou stužkou. Protože Bardovi došel jeho elixír, měli jsme za úkol z
potřebných surovin lektvar uvařit. Jakmile jsme povečeřeli, proběhla rada.
Vybraní zaklínači poprosili o zkoušku pro svého učně, aby se mohli ucházet o
titul ADEPT. Mezitím co 4 učni plnili zkoušku na adepta, ostatní hráli tzv.
Krany. Všichni 4 učni uspěli a stali se adepty. V noci proběhlo několik výprav,
jejichž účely byly zatajeny.

Zapisovatelé Veňa, Lucka

12.7.2011. úterý, den čtvrtý

Po brzké rozcvičce jsme zjistili, že chybí jedna členka našeho cechu. To se ovšem
ráno nijak neřešilo. Po chutné snídani jsme se rozeběhli na své hodiny. Poté
následoval oběd. Po něm se plnily questy. Musela se zabít polednice, jenže ta
utekla pryč. Poté jsme potřebovali kyklopovo oko, které jsme po těžkém boji
získali. Nakonec jsme šli překreslovat magickou mapu. To dopadlo katastrofálně.
Po této náročné hře následovala vynikající hra Krany. Tým Kaligrass opět, i
když s menšími problémy, zvítězil. Večer proběhlo zasedání rady mistrů
zaklínačů, která měla tentokrát trochu drsný konec, neboť velmistr neovládl své
emoce a vyjel na mistra meče Hagena. Poté se více než polovina učňů účastnila
zkoušek, aby mohli být pasováni na adepta. Nakonec jsme ulehli do stanu.

Zapisovatelé
Pošty, Dušan