Články v rubrice ‘Dračák’lovci démonů


Den první

+Družina se ubytuje v kulturáku.

Jdou plně ozbrojeni. Venku budou asi hodinu

Cestou ke Krhavému slunku.

Nepotkají vévodkyni ale rytíře Sigmara(někde u točny), který nese dopis od vévodkyně a potvrzuje jeho Celý článek ››

thorr v Utgardu


 

          

            O půlnoci je probudilo silné zemětřesení. Země se pod nimi houpala a dům se celý třásl. Thor věděl, že jsou v zemi obrů a že toto zemětřesení byl mohl způsobit obr, který se blížil k domu. Thor však nikdy neměl Celý článek ››

skřetí legendy


 


Zasloužila by si věčné muka. Lidé touží po skřetí krvi. Naši chytrost považují za zákeřnost, o nás mluví jak o zlu. Všichni se proti nám spojili, aby je vyhladili náš národ. Skřeti se také museli spojit, a vedl je skřet jménem Kat. Od té doby se všichni skřeti vůdci nazývají Celý článek ››

o původu ? Kamene duše?


 


 

Zápisky neznámého adepta učení Ner – T – Om

…..byl jsem červem. Obrovským červem, který se pomalu plazil k malému človíčkovi a připravoval Celý článek ››

trpaslíci


 

 Zeron, proto jak měl Jantara rád, obdaroval jeho národ plnovousem a láskou ke všem nerostům. Říká se, že nestvořili ženy, aby pro ně nebyla hornická práce spíše utrpením (trpaslíci žertem tvrdí, že prý jim ženy neschází, jen by je zdržovaly od  práce), ale není to pravdou. Trpasličí ženy však mají Celý článek ››

zlobři


 


Jsou také značně intaligentní, ale se zvyšující se teplotou jejich inteligence prudce klesá (pravděpodobně to způsobuje vysoký obsah křemíku v jejich mozcích). Při padesáti stupních celsia se jejich mozkové pochody úplně zastaví (zlobr takzvaně zkamení), dokud se zase neochladí. Neužívají magii s výjimkou magických předmětů – zbraní. Jsou absolutně imunní proti psychickým Celý článek ››

rodmie podivná


 

 Nevíce jí obsahuje v pravé poledne v poslední den kvetení. Pokud není utržena, magie z ní začne postupně vyprchávat, až do půlnoci, kdy je kytka magicky nepoužitelná. Po odkvětu květina hyne. Přibližné místo jejího dalšího výskytu lze předpovědět pomocí speciálního magického rituálu.

Utržený Celý článek ››

elfové


V dávných dobách se elfí společnost rozdělila na několik samostatných skupin, které se dále vyvíjely odděleně v různých prostředích a podle svých vlastních zásad a zákonů. Za stovky a tisíce let se začali od sebe natolik odlišovat, že mnozí o jejich společném původu pochybují. Mezi nejznámější z těchto elfích společenství patří Zelení efové, žijící v hlubokých prastarých hvozdech, Šedí elfové ze severských Celý článek ››

šlak


Šlakové jsou převážně noční tvorové,žijí velmi skrytě, což je jedním z důvodů jejich malé prozkoumanosti. Živí se v závislosti na druhu jak masitou, tak rostlinnou potravou. Aktivně loví především větší savce. Zvýšený výskyt šlaků byl zaznamenán na místech magicky aktivních (posvátné háje, mohylová pole, zřídlové hory apod.), a proto jsou jim připisovány i četné magické vlastnosti a schopnosti. Z tohoto pohledu Celý článek ››

čas


ČAS (též CHRONOS)

 

Pomocí svých hodin dokáže zrychlovat, zpomalovat nebo úplně zastavit plynutí času, může jeho směr i zvrátit, přesouvat jednotlivé časové úseky mezi sebou a podobně. Zjevuje se nejčastěji jako mnich v prosté kutně s přesýpacími hodinami, ale stejně jako ostatní vtělení Celý článek ››